Logga stor B5000

 Tak- & fasadtvätt

Vi är auktoriserade Grön-Fri entreprenörer. 

Vi kommer ut till er och besiktar jobbet. Vi undersöker vilken sorts påväxt det är och bestämmer tillvägagångssätt samt ger er ett kostnadsfritt prisförslag. 

Vi applicerar medlet med lågtrycksspruta. Vid behandlingen dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i en del fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Grön-Fri eller högtryckstvättning?
Högtryckstvättning av taket är ett annat vanligt och populärt sätt att få ditt tak eller fasad rent, men när du gör det förkortar du livslängden markant på t.ex. takpannorna, samt att det är betydligt lättare för ny påväxt att börja växa på en panna som har fått sin yttersta yta förstörd av högtryckstvättningen. 
Fördelen med högtryckstvättning är att du får ett synligt resultat direkt. Väljer man att högtryckstvätta sitt tak t.ex. ska man tänka på att påväxten inte har dött bara för att den inte syns mer. Därför bör man spruta på Grön-Fri efteråt och man har då fått ett synligt resultat direkt utan påväxt men med försämrad livslängd på pannorna. 

Som alternativ till Grön-Fri finns även Prick-Fri. 
Den används bl.a. mot mögel, på målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus.