Logga stor B5000

 Rot/Rut-avdrag 

Rut
De flesta av våra tjänster är berättigade till skattereduktion, Rut-avdrag.  Det gör att du som kund bara behöver betalar halva arbetskostnaden, 50%. Personer mellan 18-65 års ålder har rätt till skattereduktion upp till 25.000 kr per år, när det handlar om rut-avdrag. Personer över 65 år har rätt till skattereduktion upp till 50.000 kr per år. . 
Rot
En del av våra tjänster är berättigade till Rot-avdrag. Från och med år 2016 har du som kund rätt till att dra av 30% på arbetskostnaden. När det handlar om Rot-avdrag har du rätt till skattereduktion upp till 50000 kr per år.

Tänk på att Rut och Rot räknas samman. Alltså är det max 50000 kr per år du får utnyttja rot och rut tillsammans. 
Säg till oss om du vill utnyttja detta när du anlitar oss.

Läs mer på Skatteverkets hemsida här!