Logga stor B5000

Anläggning & byggnation 

Här kommer ett urval av vad vi gör på anläggningssidan.

- Plantering 
Diverse häckar, buskar, blommor, träd m.m.

- Gräs på rulle/frösådd
Färdigt gräs vi rullar ut. 
Frösådd

- Målning
Hus, uterum, garage, staket, inomhus m.m.

-Renovering/tillbyggnad
Diverse renoveringar och tillbyggnader på och i din fastighet

- Staket 
Staket, grindar, spaljéer, armeringsväggar, vindskydd

- Uteplats/trädäck
Trädäck med trappor, räcke m.m

- Sten- och plattläggning
Uppfarter, gångar, uteplatser, sällskapsytor m.m.
Plattor, marksten, kantsten, natursten

- Mur
Betongblock, mursten .m.m

- Sten/singel 
Till rabatter, gårdsplaner, gångar